Blog

Zabytki ▪ Badania ▪ Projekty ▪ Realizacje
Michał Grabowski

Doświadczenie członków naszego zespołu w każdej z tych dziedzin gwarantuje profesjonalizm i wysoką jakość współpracy, w pełni odpowiadającą Państwa wymaganiom

Z miłości i pasji do zabytków i krajobrazu kulturowego

wraz z grupą niezależnych specjalistów stworzyliśmy projekt dzięki, któremu dostajecie Państwo gotowe rozwiązania

Michał Grabowski

W 2006 roku zostałem zatrudniony w Ośrodku Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, który w 2007 roku połączył się z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków. Na początku 2010 roku zostałem zastępcą dyrektora KOBiDZ, a następnie zastępcą dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Obecnie jestem współpracownikiem Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Z zabytkami i krajobrazem kulturowym związany jestem od wczesnej młodości. W domu rodzinnym, w którym wspomnienia wędrówek pradziadka Ludwika Lubicz-Grabowskiego, odbywane z Zygmuntem Glogerem po północno-wschodnim Mazowszu mieszały się przy ,,świątecznych stołach” ze wspomnieniami ojca regionalisty i nauczyciela. Z domu wyniosłem późniejsze zainteresowanie zabytkami.

W 2006 roku zostałem zatrudniony w Ośrodku Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, który w 2007 roku połączył  się z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków. Na początku 2010 roku zostałem zastępcą dyrektora KOBiDZ, a następnie zastępcą dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Obecnie jestem współpracownikiem  Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jestem Absolwentem Archeologii oraz Międzywydziałowych Studiów Prawa Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów związanych z audytem wewnętrznym.
Uczestnikiem licznych prac badawczych  zabytków w Polsce i za zagranicą, członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Archeologów (EAA European Association of Archaeologists) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Drewnianych. Prowadziłem wykłady w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie związane z zabytkowymi ogrodami oraz na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Budownictwa z zakresu konserwatorstwa archeologicznego oraz ratowniczych badań archeologicznych.

Wspólnie z zespołem współpracowników i zarazem przyjaciół staramy się tworzyć nowy standard w badaniach i konserwacji zabytków oraz podejściu do spraw ochrony krajobrazu.
Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, samorządy oraz firmy.

Rozwiń

Skontaktuj się z nami:

+48 502 068 411

"Nie ma przyszlości bez przeszłości"


Najważniejsze wydaje mi się, że polityka aktywnego zaangażowania państwa na rzecz ochrony Dziedzictwa Narodowego zyskała bardzo szerokie uznanie

Tomasz Merta

Od 2005 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków. Zginął 10.04.2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem.